NNW szkolne to indywidualne ubezpieczenie dla dziecka w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji.

Ubezpieczenie szkolne przeznaczone jest również dla przedszkolaków, obejmuje ewentualne wypadki w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, w czasie nauki zdalnej oraz w życiu prywatnym, poza szkołą. Ubezpieczenie szkolne zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała, czyli trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. NNW szkolne to także pomoc w powrocie do zdrowia po poważnym zachorowaniu, nieszczęśliwym wypadku obejmująca zwrot kosztów za leczenie, rehabilitację oraz pomoc psychologiczną.

Polisę rodzic może wystawić samodzielnie po kliknięciu w link.

– najpierw wpisz liczbę dzieci, które chcesz ubezpieczyć (max 5),

– wybierz wariant, który odpowiada Twoim potrzebą,

– następnie wybiera okres ubezpieczenia i podaje dane osobowe,

– ubezpieczający to rodzic, ubezpieczony to dziecko,

– kolejny krok to akceptacja zapoznania się z OWU i wybór płatności,

– polisę otrzymujesz na podany we wniosku adres e-mail.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.