11 lutego 2012 w życie weszła nowa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która reguluje przepisy dotyczące ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych.

Posiadacz samochodu za BRAK aktualnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni z 2021 roku zapłaci:

5 600,00 zł samochód osobowy,

– 8 400,00 zł samochód ciężarowy, ciągniki samochodowe i autobusy,

930,00 zł pozostałe pojazdy,

Za BRAK aktualnego ubezpieczenia OC od 4 do 14 dni kara wynosi:

2 800,00 zł samochód osobowy,

– 4 200,00 zł samochód ciężarowy, ciągniki samochodowe i autobusy,

470,00 zł pozostałe pojazdy,

Za BRAK aktualnego ubezpieczenia OC do 3 dni kara wynosi:

1 1200,00 zł samochód osobowy,

– 1 680,00 zł samochód ciężarowy, ciągniki samochodowe i autobusy,

190,00 zł pozostałe pojazdy,

źródło: https://www.ufg.pl