11 lutego 2012 w życie weszła nowa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która reguluje przepisy dotyczące ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych.

Posiadacz samochodu za BRAK aktualnego ubezpieczenia OC powyżej 14 dni z 2022 roku zapłaci:

6 020,00 zł samochód osobowy,

– 9 030,00 zł samochód ciężarowy, ciągniki samochodowe i autobusy,

1 000,00 zł pozostałe pojazdy,

Za BRAK aktualnego ubezpieczenia OC od 4 do 14 dni kara wynosi:

3 010,00 zł samochód osobowy,

– 4 520,00 zł samochód ciężarowy, ciągniki samochodowe i autobusy,

500,00 zł pozostałe pojazdy,

Za BRAK aktualnego ubezpieczenia OC do 3 dni kara wynosi:

1 200,00 zł samochód osobowy,

– 1 810,00 zł samochód ciężarowy, ciągniki samochodowe i autobusy,

200,00 zł pozostałe pojazdy,

źródło: https://www.ufg.pl