Gdy prowadzimy firmę i chcemy ubezpieczyć posiadany sprzęt fotograficzny to najłatwiej ubezpieczyć go na produkcie firmowym. Dzięki temu mamy zagwarantowany szeroki zakres ochrony.

Należy sporządzić wykaz sprzętu fotograficznego, który chce się ubezpieczyć. Na wykazie oprócz marki i modelu powinien znaleźć się nr seryjny, rok zakupu i wartość przy zakupie. Sprzęt ubezpieczany jest od wartości odtworzeniowej nowej przez cały czas a nie od wartości rzeczywistej/ rynkowej. Wynika to z faktu, że w razie naprawy sprzętu po szkodzie części do jego naprawy są nowe a nie używane. Sprzęt nie powinien być starszy niż 10 lat. Jednak w przypadku optyki lub „puszki” można zawsze zrobić odstępstwo od OWU.

Miejsce ubezpieczenia – standardowo teren RP w miejscu określonym w umowie. Jeżeli pracujemy „w terenie” należy rozszerzyć ubezpieczenie o klauzulę poza miejscem ubezpieczenia. Natomiast gdy planujemy wyjechać za granicę i zabrać sprzęt, którego wartość przekracza 10 000 zł należy rozszerzyć zakres terytorialny nawet o cały świat.

Sprzęt do 10 000 zł można ubezpieczyć na ubezpieczeniu podróżnym/ turystycznym.

Jeżeli sprzęt fotograficzny pozostawić chcemy w samochodzie to:

– pojazd musi być wyposażony w stały dach (nie cabrio),

– pojazd po zaparkowaniu należy zamknąć,

– sprzęt fotograficznyprzechowywany powinien być w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz,

– w godzinach nocnych tzn. w godz. 22.00 – 6.00 pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w garażu zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową i wyposażony był w sprawne i atestowane urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm).

W przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem odszkodowanie wyliczane jest w kwocie uwzględniającej potrącenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody, jednak nie mniej niż 500 zł.

Zakres ubezpieczenia sprzętu fotograficznego wskutek wszystkich ryzyk (all risks), które nie zostały wyłączone z OWU. Sprzęt chroniony jest szczególnie w zakresie:

– niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu wynikającej z niedbalstwa,

– wandalizmu,

– kradzieży z włamaniem lub rabunku,

– pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna lub upadku statku powietrznego,

– zalania, burzy, wiatru, gradu, lawiny, osuwisk skalnych lub zapadania bądź osuwania się ziemi, – przepięcia, przetężenia lub zjawiska indukcji.

Po opłaceniu dodatkowej składki, sprzęt fotograficzny może zostać objęty ubezpieczeniem od powodzi, aktów terroru, strajków, zamieszek i rozruchów (przydatne szczególnie dla dziennikarzy prasowych).

Wyłączenia odpowiedzialności:

– w częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej bądź okresowej wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie lub skład,

– w maszynach i urządzeniach latających (np. drony) lub pływających,

– w sprzęcie oświetleniowym,

– kradzieży nie stanowiącej kradzieży z włamaniem lub rabunku (tzw. zwykła),

– działania złośliwego oprogramowania komputerowego,

– naturalnego zużycia lub starzenia się,

– trzęsienia ziemi lub dna morskiego, wybuchu (erupcji) wulkanu, tsunami, tajfunu, cyklonu lub tornada,

– zadrapania, porysowania, poplamienia,

– nieprawidłowego działania sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie,

– franszyza redukcyjna 300 zł,

OWU do zapoznania. Wiem, że jest tego dużo.  Na szczęście dobrze trafiłeś. Jako fotograf znam specyfikę naszej pracy. Zachęcam Cię do kontaktu ze mną. Chętnie porozmawiam o Twoich potrzebach i przedstawię zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.