Dzik, sarna, łoś lub inne dzikie zwierze może wtargnąć na jezdnię nie tylko gdy przejeżdżamy przez las. Dzikie zwierzęta stanowią ogromne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w czasie podróży. 

W takim przypadku nasz samochód chroniony jest tylko w pełni gdy mamy wykupione AC. Autocasco obejmuje szkody będące następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia niezależnie od woli Ubezpieczonego. Tego typu szkody objęte są ochroną również na terenie państw należących do Unii Europejskiej. W takiej sytuacji należy skontaktować się niezwłocznie z ubezpieczycielem telefonicznie aby otrzymać informacje jakie czynności mamy wykonać aby nie mieć później problemów z wypłatą odszkodowania. Należy wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu. Spisać dane kontaktowe ewentualnych świadków zdarzenia.

Dzika zwierzyna co do zasady jest własnością Skarbu Państwa. Aby uzyskać odszkodowanie w ramach OC za tego typu zdarzenie drogowe musi być ten odcinek drogi nieodpowiednio oznakowany, tj. bez znaku ostrzegawczego A18b – „Uwaga! Dzikie zwierzęta”. W takim przypadku możemy ubiegać się o odszkodowanie do zarządcy drogi lub podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę łowiecką na danym terenie. Jednak musimy udowodnić, że zaniedbanie to przyczyniło się do powstania szkody. Kierowca będzie musiał również udowodnić, że do podobnych zdarzeń na tym odcinku drogi już wcześniej dochodziło, a mimo to nie ustawiono odpowiedniego znaku.

Pamiętajmy również, że musimy udzielić pomocy rannemu zwierzęciu. Z godnie z polskim prawem kierowca powinien udzielić mu pomocy lub powiadomić odpowiednie służby: policja, straż miejska, weterynarz lub przedstawiciel nadleśnictwa. Obowiązek powiadomienia służb jest również wymagany gdy zwierze ginie na miejscu. Martwe zwierze stanowi realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu pozostawione na drodze lub poboczu.

Źródło: http://www.gu.com.pl/