Każda podróż zagraniczna niezależnie od tego, czy ma charakter turystyczny czy służbowy, powinna być zabezpieczona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Ubezpieczenie turystyczne to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach na terenie całego świata.

Zakres ochrony obejmuje:

  • kosztów leczenia – pokrycie kosztów leczenia lub zwrot poniesionych wydatków w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
  • assistance – pakiet świadczeń, w ramach których TU sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Pokrycia kosztów poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży bagażu
  • ubezpieczenie za granicą od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim w podróży.

Sprawdź ubezpieczenie turystyczne online. Wystarczy tylko 5 minut do zakupu polisy.

KOD RABATOWY 21WAKACJE

OWU do zapoznania. Wiem, że jest tego dużo.  Na szczęście dobrze trafiłeś. Zachęcam Cię do kontaktu ze mną. Chętnie porozmawiam o Twoich potrzebach i przedstawię zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.