W dniach 17-21 maja 2021 r. odbyło się ćwiczenie taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-21 z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim. W trakcie ćwiczenia przeprowadzono cztery epizody.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.
Ja miałem okazję fotografować podczas epizodu związanego z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo – ratowniczych po zdarzeniu lotniczym w terenie trudno dostępnym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *