WYŁĄCZENIA w OC komunikacyjnym

 

Każdy posiadać samochodu ma obowiązek wykupić polisę OC. Nie każdy jednak wie, że są tu również WYŁĄCZENIA odpowiedzialności. Warto o tym pamiętać, że nie wszystkie szkody jakie wyrządzimy w czasie kolizji/ wypadku zostaną pokryte z naszego ubezpieczenia OC. Wyłączenia:

– są związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska,
– polegają na utracie przez poszkodowanego cennych przedmiotów (m.in. gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych),
– kierujący/ sprawca wyrządził szkodę w mieniu posiadacza pojazdu,
– dotyczą przewożonych za opłatą przedmiotów (ta zasada nie obowiązuje jeśli za wypadek jest odpowiedzialny inny kierowca),

Są również przypadki, w których TU wypłaci odszkodowanie, ale będzie domagało się zwrotu kosztów od sprawcy wypadku tzw. REGRES

– kierujący/ sprawca wypadku był nietrzeźwy lub odurzony narkotykami,
– kierujący/ sprawca wypadku nie posiadał prawa jazdy,
– kierujący/ sprawca zbiegł z miejsca wypadku,
– kierujący/ sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na wskutek przestępstwa (np. włamania i kradzieży).
– szkoda została wyrządzona umyślnie.

Dla przypomnienia i utrwalenia przypominam, że wykupując polisę OC na samochód TU odpowiada za NAS/ SPRAWCĘ wypadku przed finansowymi skutkami szkód do kwoty 5 mln euro NA OSOBĘ podczas jednego wypadku (niezależnie od liczby poszkodowanych osób), oraz 1 mln euro w MIENIU podczas jednego wypadku (niezależnie od liczby poszkodowanych osób). Limity przelicza się na podstawie kursu EUR/ PLN, który został podany przez Narodowy Bank Polski i obowiązywał w dniu powstania szkody.
Zakres gwarantowanej ochrony określono w ustawie z 22 maja 2003 r.