Mieszkanie/ dom – zakres

 

Dom lub mieszkanie można ubezpieczyć na ryzykach nazwanych (pożar, powódź, zalanie, huragan, uderzenie pioruna, upadek drzew i masztów, itp.) lub na tzw. all risks (tzn. ubezpieczenie od wszystkiego co nie jest wyłączone w OWU).

W zależności od potrzeb klienta doradzę, który wariant będzie korzystniejszy.
Przy zawieraniu ubezpieczenia należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) rozróżnia składni majątku na dom/ lokal mieszkalny, stałe elementy i mienie ruchome, które przyjmuje do ubezpieczenia w różnym zakresie:

dom/ lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami (np. drzwi, okna, grzejniki, parkiety, terakota, kabiny, umywalki, instalacja kanalizacyjna, wodna, grzewcza, elektryczna itp.) wraz z pomieszczeniem gospodarskim (piwnica) od ognia i innych zdarzeń losowych,

mienie ruchome (czyli meble, sprzęt RTV/ AGD, odzież itd.) od ognia i innych zdarzeń losowych,

budowle lub budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami (czyli ogrodzenia, garaż, altanki itp.) od ognia i innych zdarzeń losowych,

wandalizm stałych elementów i mienia ruchomego,

mienie ruchome (czyli meble, sprzęt RTV/ AGD, odzież itd.) od kradzieży z włamaniem i rozboju,

odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (chroni przed roszczeniami poszkodowanych osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego takich jak np.: zalanie mieszkania sąsiadów poniżej, opieka nad dziećmi, użytkowaniem roweru, posiadaniem zwierząt, nieodśnieżenie chodnika itp.),

następstwa nieszczęśliwych wypadków,

szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,

sprzęt elektroniczny od uszkodzenia. Sprzęt wykorzystywany do celów prywatnych nie starszy niż 10 lat. Sprzęt ubezpiecza się od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, które mają charakter zewnętrzny i nie jest wyłączony z OWU.

przepięcie elektryczne, czyli nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przewyższający napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji, który powstał z przyczyn innych niż wyładowanie atmosferyczne,

domek letniskowy,

mienie służbowe takie jak laptopy, tablety, czytniki kodów lub telefony komórkowe w zakresie OC,

ochrona w czasie budowy,

Home Assistance.

Zawsze należy zapoznać się z dostarczonymi przez agenta ogólnymi warunkami ubezpieczenia tzw. OWU. Najważniejsze punkty to zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, zabezpieczenia (muszą być spełnione minimalne wymogi zabezpieczeń, w przeciwnym razie TU odmówi wypłaty odszkodowania), sposób ustalenia wartości mienia oraz procedura likwidacji szkody.

Zawsze należy dokładnie określić miejsce ubezpieczenia, gdyż ochroną objęte jest tylko mienie we wskazanej lokalizacji. Wyjątkiem jest OC, które działa na terenie RP.

Jak widać ubezpieczenie domu lub mieszkania może nam pomóc w rozwiązaniu wielu problemów życia codziennego. Zapraszam do składania zapytań bardzo chętnie przedstawię szczegółowe oferty.