PODWYŻKI OC ciąg dalszy

 

Wprowadzenie kolejnych regulacji prawnych oraz działania KNF w ostatnim czasie spowodowało zwiększenie wypłat z OC komunikacyjnego a TU w odpowiedzi podniosły stawki za to ubezpieczenie. Średnio od początku 2016 roku stawka wzrosły o 40%. Rosną również wartości szkód niemajątkowych. KNF powołał Forum Zadośćuczynień aby usystematyzować kwoty wypłacane poszkodowanym i bliskim ofiar. Forum ma przygotować projekt przepisów dotyczących zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej. Uporządkowanie tego obszaru na pewno ustabilizuje tą część wypłat.

Mają być wprowadzone kolejne regulacje, przywrócony tzw. podatek Religi. Wszystko to znowu przyczyni się do wzrostu wypłacanych odszkodowań a ich skutkiem będą kolejne podwyżki.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

tekst z lipca 2016

Najnowszy raport cen ubezpieczeń OC komunikacyjnych wskazuje na średni wzrost cen o +45% w porównaniu do analogicznego miesiąca (czerwiec) w roku 2015.

W kwietniu 2015 KNF nakazał wprowadzić w TU zmiany mające na celu podniesienie jakości likwidacji szkód. Ubezpieczyciele  zastosowali się do tych wskazówek, ale nie zareagowali podwyżką cen od razu – przez kolejne pół roku ceny wzrosły średnio o 3%. Znacząco ceny poszybowały w górę we wrześniu kiedy to KNF zaapelował o naliczeniu cen adekwatnych do wysokości odszkodowań. TU w październiku średnio podniosły ceny o 10% w porównaniu do cen z września.

Należy również odnotować fakt, że w 2015 TU odniosły historyczną STRATĘ techniczną w wysokości ponad 1 mld. zł i ponad 7 mld. zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń z ryzyk komunikacyjnych.

To wszystko przyczyniło się do regularnego podnoszenia składki a największa podwyżka nastąpiła teraz – w maju i czerwcu 2016 roku.
Pojemność silnika ma wpływa na cenę OC. Wiadomo to już od dawna. Większa pojemność, większa moc, więc i ryzyko wystąpienia szkody większe. Jednak w ostatnich latach sprowadzono do naszego kraju ogromną ilość samochodów z silnikami TDI a ich moce nie są specjalnie wygórowane, lecz ich właściciele cenie je za ekonomiczne spalanie.
Zestawiając ceny polisy OC z czerwca 2015 i czerwca 2016 otrzymujemy średnio podwyżkę:

1.2 lira + 37%

1.6 litra +53%

1.9 – 2.0 TDI +43%

Natomiast zestawiając gdzie najwięcej wzrosły ceny OC otrzymujemy standardowy obraz:

Mazowsze i Małopolska średnio +56%
Wielkopolska średnio +55%

A najmniejsze

Podlaskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie średnio +28%

źródło: rankomat.pl