Suma Gwarancyjna w OC 2017

 

Od stycznia 2017 zostanie podniesiona SUMA GWARANCYJNA (SG) w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych OC.

Decyzję taką podjęła Komisja Europejska na podstawie Dyrektywy 2009/103/WE ws. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i obowiązku ubezpieczenia takiej odpowiedzialności. Zgodnie z art. 9 ust. 2 jednym z zadań KE jest waloryzowanie kwot określonych w Dyrektywie zgodnie z aktualną stopą inflacji. Raz na 5 lat organ dokonuje przeglądu kwot w celu uwzględnienia zmian w europejskim wskaźniku cen konsumpcyjnych obejmującym wszystkie państwa członkowskie i publikowanym przez Eurostat.

– SG za szkody na osobie to 1,22 mln euro (obecnie 1 mln euro) na jednego poszkodowanego oraz

na jedno zdarzenie 6,07 mln euro (obecnie 5 mln euro),

1,22 mln euro (obecnie 1 mln euro) za jedną szkodę materialną niezależnie od liczby poszkodowanych.

 

źródło

news@gu.com.pl